Krycie ścian drewnianych cegłą

Krycie ścian drewnianych cegłą

Krycie ścian cegłą jest nieco inne jak ścian krytych drewnem lub sklejką, ponieważ podwalina musi być odsunięta od zewnętrznej krawędzi fundamentu na 14 cm. W tym typie ściany mur ceglany całkowicie zakrywa ścianę drewnianą, dając wrażenie konstrukcji murowanej.

Przed przystąpieniem do murowania należy zabezpieczyć drewnianą ścianę przed wilgocią. Stosuje się impregnację drewna i warstwę ochronną z papy asfaltowej przybijanej na zakładkę. W miarę wznoszenia ściany przybija się metalowe kotwy łączące mur ze ścianą. Kotwy wchodzą w warstwę zaprawy. Między murem a ścianą musi być zachowana przerwa grubości 25 mm, aby zapewnić wentylację ściany.

W dolnej i górnej warstwie cegieł zostawia się małe szczeliny (nie wypełnione zaprawą) umożliwiające odpływ wilgoci gromadzącej się między ścianami, zapewniające stałą wentylację ściany.