Materiały na schody

CZY Z DREWNA, BETONU LUB STALI, ALBO ICH KOMBINACJI?

Ta wielostronność znajduje swoją przyczynę w łatwym systemie budowy. Jak w śrubie wznoszą się rozmieszczone wokół słupa stopnie, w których położenie wyznacza osadzony pierścień ramieniem. Przy tym musi być przestrzegany przepis, że odstępowi 15 cm na rdzeniu (odpowiednik wysokości stopnia i pierścienia) odpowiada 10 cm przesunięcie uskokowe stopnia. Stopnie kręcone spotyka się jako samoistny system budowli. Najlepiej przyjmuje się połączenie kombinowane stopni drewnianych oraz słupa – rdzenia z rur stalowych. Także poręcze lub balustrady przy schodach kręconych wykonuje się z rur lub płaskowników stalowych. Właściciele domków muszą pamiętać, że nadzór budowlany niechętnie dopuszcza instalowanie schodów kręconych między kondygnacjami pomieszczeń mieszkalnych w pełni użytkowych. Te schody muszą być budowane według zasad książkowych, tj. minimum 80 cm z zachowaniem zasad stopni wznoszenia się.

Za pomocą schodów tzw. łyżkowych możemy uzyskać połączenie z kondygnacją poddasza.

Budowanie pełnych – normalnych schodów dla łączności z dachem, których najczęściej się nie wykorzystuje, jest niecelowe. Jest to po pierwsze drogie, po wtóre zaś wymaga miejsca na ich lokalizację i odrębnego otworu w górnej kondygnacji. Do tego wystarczy połączenie zastępcze, którego używa się doraźnie. Architekci opracowali do tego celu rozwiązanie znane w formie schodów wciąganych. Jest to mała drabinka składana, przywieszona do klapy wejściowej na poddaszu. Kiedy nachylamy klapę, zwalnia się samoczynny zaczep i drabinka wysuwa się w dół. Takie gotowe urządzenia powinny się znajdować w handlu. Nie są one dopuszczalne w zastosowaniu zamiast normalnych schodów między kondygnacjami.

Kiedy zamierzamy na strychu budować pomieszczenie, które byłoby izbą pracy, to stosowanie drabinki wejściowej staje się nieprzydatne z uwagi na niewygodę. W tym przypadku niezbędne jest wygospodarowanie przestrzeni i budowa lekkiej konstrukcji schodowej w typie łyżkowym – samba. Mogą one być wznoszone prawie pionowo z uwagi na jednostronne stopnie, rozmieszczone na przemian. Są dopasowane do tempa kroków i mają dostateczną powierzchnię dla jednej stopy. Wymagana szerokość schodów: 80 cm oraz odpowiednio pewne poręcze, aby strome wejście było zabezpieczone.

JAK WYKONAĆ BELKĘ POLICZKOWĄ SCHODÓW PRZY UŻYCIU KĄTOWNIKA ŚCIAN?

o dla belki policzkowej z 20 cm wysokością stopnia i 25 cm szerokością stopnia ustaw zaciski na kątowniku w położeniach 20 i 25;

o zaznacz pierwsze krawędzie nacięć w belce policzkowej, odmierz dużym cyrklem stolarskim wzdłuż belki policzkowej następne punkty przyłożenia.