Plac budowy

Projekt zagospodarowania placu budowy:
1 wykop pod budynek
2 ławy sznurowe
3 przyłącze elektryczne i ujęcie wody
4 skład materiałów budowlanych (wymagających zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi) oraz narzędzi
5 pomieszczenie dla robotników
6 cegła i inne materiały budowlane
7 betoniarka
8 żwir
9 elementy rusztowania
10 stal budowlana
11 ustęp
12 humus (ziemia roślinna) z wykopu
13 grunt z wykopu
14 ogrodzenie placu budowy
15 wjazd

Betonu używamy do wykonywania fundamentów domu i wszelkich elementów budowlanych, którym stawiane są szczególne wymagania co do wytrzymałości. Ponadto beton daje się łatwo formować, co umożliwia zastosowanie go w wielu miejscach. Majsterkowicz we własnym zakresie też może użyć betonu w wielu miejscach domu, o ile zachowa zasady jego przygotowania i statyki.

Plac budowy
Prace budowlane, zarówno w dużym jak i małym zakresie, należy dokładnie zaplanować i przygotować. Przed ich rozpoczęciem musimy uzyskać pozwolenie terenowego organu państwowego nadzoru budowlanego i to nie tylko na postawienie nowych budowli, lecz również na większe roboty adaptacyjne w budynkach mieszkalnych, które mogłyby wpłynąć na ich wytrzymałość. To samo odnosi się też do robót, które zmieniają zewnętrzny wygląd domu, jak np. wstawienie większych okien lub obudowa elewacji murem licowanym. Przed złożeniem w urzędzie podania o wydanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych potrzebna będzie pomoc fachowca, którym może być architekt, inżynier lub majster budowlany. W razie wątpliwości, czy zamierzone roboty budowlane wymagają pozwolenia, należy przed ich rozpoczęciem poinformować się w urzędzie (miejskim, dzielnicowym, gminnym). To nic nie kosztuje. Jeśli zaś okaże się potem, że te prace wymagały pozwolenia, trzeba będzie co najmniej zapłacić karę, a w najgorszym przypadku może nawet rozebrać budynek wzniesiony z wielkim nakładem pracy i kosztów. Zaleca się starannie zaplanować roboty nawet wtedy, gdy nie potrzeba pozwolenia na ich wykonanie. W razie konieczności sporządzamy jak najdokładniejsze wyszczególnienie robót budowlanych, na którego podstawie można potem
ustalić, jakie materiały i jakie ich ilości są potrzebne.

Zanim je zamówimy lub przywieziemy, powinniśmy urządzić plac budowy. Oznacza to przygotowanie składowisk dla wielu materiałów budowlanych, doprowadzenie elektryczności i wody oraz przygotowanie maszyn i narzędzi, jak na przykład betoniarki. Przy planowaniu większych prac budowlanych należy pamiętać też o zamykanym na klucz pomieszczeniu przeznaczonym na skład wrażliwych na wilgoć materiałów, np. cementu, oraz narzędzi. Jeśli planujemy wykonać większą budowlę, na przykład garaż lub nawet dom mieszkalny, należy sporządzić projekt zagospodarowania placu budowy i tym samym przewidzieć dogodne miejsca na składowanie materiałów i rozmieszczenie potrzebnych urządzeń. Jeszcze jedna wskazówka, która nie jest wprawdzie związana bezpośrednio z wykonywaniem robót, ale może się okazać bardzo ważna. Należy ubezpieczyć wszystkie osoby biorące udział w budowie. Dzięki temu można się zabezpieczyć przed ryzykiem strat wynikłych z następstw nieszczęśliwych wypadków, które w przeciwnym razie poniósłby sam budujący. Na terenie budowy, w miejscu widocznym z ulicy, należy umieścić tablicę informacyjną budowy, zgodnie z przepisami.