Schody drewniane

SCHODY DREWNIANE

Na wstępie wymienię schody o stopniach drewnianych, których czystość utrzymuje się przez ścieranie-białym, czystym piaskiem, co zmniejsza również niebezpieczeństwo poślizgu. Jest to obecnie modny na Zachodzie sposób utrzymania czystości i konserwacji drewna. Drewno jest elastyczne i po takich schodach przyjemnie się chodzi. Stopnie poddają się każdemu krokowi (jak nawierzchnie podłóg w nowoczesnych halach sportowych). Wewnątrz budowli schody nie są narażone na wpływy atmosferyczne, przez co gwarantowana jest ich długa żywotność. Przy schodach drewnianych istnieją dwa rodzaje zagrożenia: pożarowe i biologiczne (porażenie drewna przez grzyby i owady), o czym naturalnie musi pamiętać dobry projektant, aby zabezpieczyć drogę ucieczki na wypadek ognia i aby schody drewniane w domach jednorodzinnych były najlepiej zabezpieczone, jak jest to tylko możliwe. Przeważnie domki jednorodzinne są budowane bez praktycznego zabezpieczenia przeciwogniowego. Kto mimo tego chce zabudować pomieszczeniami mieszkalnymi (pokojami) strychy domków, ten musi liczyć się z tym, że będzie wymagane zabezpieczenie instalowanych schodów i ich otoczenia. Do tego służą preparaty impregnacyjne, ognioochronne, które chronią schody i inne elementy z drewna oraz ich otoczenie przed szkodnikami biologicznymi i płomieniami ognia. Pożądany rodzaj schodów w domkach to schody jednobiegowe. Między równoległymi bocznymi balami rozmieszcza się stopnie na wprost, przez policzki i stopnie tworzą one zwartą całość. W ten sposób jest możliwe, aby schody jako całość wykonać i osadzić w miejscu im wyznaczonym. Szczególną cechą schodów jednobiegowych jest osadzenie podstopni. Są to prostopadłe deski osadzone do płaszczyzny stopni (między policzkami), które zamykają widoczność między stopniami i zapewniają dodatkowo ich usztywnienie oraz stabilność całej konstrukcji. Problemem tej konstrukcji jest to, że po paru latach schody zaczynają trzeszczeć i skrzypieć, ale jednocześnie mogą one być łatwo zbudowane przez każdego stolarza—amatora jako konstrukcja standardowa – typowa.

Od balustrady schodów wymaga się, aby była mocno przytwierdzona do konstrukcji schodów lub ściany budynku i aby otwory między jej podporami były tak wąskie, żeby dziecko nie mogło się między nimi przesunąć. Balustrady mogą być budowane w różnej formie, określanej według naszego gustu, np. od rur stalowych o przekroju czworokątnym poprzez przekroje okrągłe i płaskie do różnych przekrojów elementów z drewna. Balustrada stylem i formą musi odpowiadać konstrukcji schodów.