Szambo betonowe

Szambo betonowe

Na działkach budowlanych nie mających zupełnie kanalizacji odprowadzanie ścieków gospodarczych i odchodów ludzkich odbywa się do osadnika gnilnego, tzw. szamba betonowe. Osadnik ten jest zbiornikiem, służącym do gromadzenia nieczystości płynnych, które są okresowo wywożone za pomocą wozów asenizacyjnych. …

Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna

Nieczystości płynne, które się gromadzą w domku letniskowym, dzielą się na:
o wody gospodarcze (z kuchni i łazienki);
o stałe i płynne fekalia.

Zadaniem kanalizacji jest odprowadzenie płynnych nieczystości poza obręb domku.

Kanalizacja domowa składa się z rur …

Instalacja wodna

Instalacja wodna

Woda dla potrzeb budynku może pochodzić z własnej instalacji wodnej lub z wodociągu publicznego. W pierwszym wypadku w skład instalacji wodociągowej wchodzą:
o studnia dająca dostateczną ilość wody; o pompa pompująca wodę ze studni;
o zbiornik magazynujący tę …

Kominek

Kominek

Kominek to nic innego, jak tylko otwarty piec, którego można używać do grzania pokoju w domu. Każdy kominek składa się z trzech podstawowych elementów, a mianowicie:

o komory paleniskowej – jest to miejsce do spalania drewna;
o komory dymowej …