Dzień: 18 kwietnia 2016

Jastrych

Jastrych

Jastrychem nazywamy warstwę z betonu o kruszywie drobnoziarnistym, którą dla wyrównania nakładamy na warstwę betonu surowego. Zależnie od wymagań, jakie ma spełniać podłoga, jastrych urabiamy bezpośrednio na surowej podłodze lub na warstwie z materiału do izolacji cieplnej i przeciw-dźwiękowej. …

Uszczelnianie przebić wodnych

Uszczelnianie przebić wodnych

Ściany betonowe są w zasadzie wodoszczelne. W praktyce okazuje się wciąż jednak, że wskutek niestarannego betonowania z powodu gniazd kruszywa w betonie lub przerw roboczych powstają nieszczelności. Szczególnie pod naporem wody na powierzchni betonu pojawiają się nie …

Obróbka powierzchni betonu

Obróbka powierzchni betonu

Widoczną powierzchnię betonu można obrabiać w różny sposób, celem uzyskania ładniejszej faktury. Ponieważ świeży beton dopasowuje się do deskowania, już za pomocą samego materiału użytego do deskowania możemy kształtować jego powierzchnię. Za pomocą świeżo przepiłowanych desek można …

Deskowanie

Deskowanie

Deskowanie nadproża

Jeśli beton układa się na przykład w wąskoprzestrzennych wykopach pod ławy fundamentowe wykonanych w osypującej się ziemi, potrzebne jest deskowanie wykopów. Deskowanie wymaga doświadczenia, ponieważ świeży beton wywiera wielkie parcie na podłoże i ściany odeskowania. Jeśli deskowanie …